Heike Dierrijk klinieken

Telefoonnummer: 040-2540958

SPOED

Bij spoedgevallen zijn wij voor onze patiënten 24 uur per dag bereikbaar via:

0900 - 44 555 55

Laboratorium-in-huis

Onze kliniek is voorzien van diverse uitgebreide laboratoria waar bloed, urine, ontlasting en diverse andere staalnames direct in huis onderzocht kunnen worden. Dit maakt opsturen van deze monsters naar externe laboratoria in veruit de meeste gevallen overbodig en zorgt ervoor dat wij vlot over de onderzoeksresultaten beschikken. Wij beschikken over meerdere microscopen en een broedstoof. Om hygiënisch en efficiënt te werken zijn laboratoria onderverdeeld in:

  1. Het bacteriologisch lab: schimmel- en bacteriologisch onderzoek
  2. Het bloedlab: bloedonderzoek
  3. Het pathologisch lab: onderzoek urine, ontlasting, biopten

Bloedonderzoek

De bloedname gebeurt uit de hals- of pootader van het dier. Het bloed wordt in bloedbuisjes gedaan, waarin het bewaard kan worden. Het bloed wordt vervolgens gecentrifugeerd, waardoor de zakken (zwaardere) rode bloedcellen naar de bodem van het buisje, terwijl het (lichtere) serum boven blijft. Dit serum wordt dan verder onderzocht in het bloedanalyse-apparaat. Bij bloedname kunnen bloeduitstrijkjes gemaakt worden om de verschillende bloedcellen onder de microscoop te bekijken. Een druppel bloed wordt dan op een draagglaasje gebracht en uitgestreken, zodat er een heel dunne laag van cellen overblijft.

Urine-onderzoek

  1. Soortelijk gewicht: Dit is de dichtheid van de urine en geeft een beeld over het concentrerend vermogen van de nieren.

  2. Dipstick-analyse: bepaling aanwezigheid van bloed, ontstekingscellen, glucose etc..

  3. Sediment: de urine wordt gecentrifugeerd en het sediment wordt bekeken onder de microscoop op blaascellen, kristallen, etc.). Door onderzoek van het sediment kunnen aandoeningen als blaasgruis of een infectie van blaas of nieren gediagnosticeerd worden.

  4. Bacteriologisch onderzoek met antibiogram: testen welk antibioticum benodigd is bij een infectie.

Coprologisch onderzoek

Dit wil zeggen het onderzoek van de ontlasting. Het coprologisch onderzoek vindt altijd plaats in ons coprologisch laboratorium, om contaminatie te voorkomen. Een kleine hoeveelheid ontlasting wordt op een draagglaasje gebracht en vervolgens bekeken onder de microscoop. Hierdoor kan bijvoorbeeld een gistinfectie, een worminfectie of een bacteriële overgroei van de darmen gediagnosticeerd worden. Om wormen en/of wormeieren specifiek aan te tonen, kunnen wij diverse tests doen.

Huidafkrabsels

Bij diverse huidaandoeningen is het nemen van een huidafkrabsel aan te raden. Het oppervlakkige deel van de huid wordt met een curette (een klein lepeltje met scherpe randen) afgekrabd en vervolgens onderzocht op bijvoorbeeld de aanwezigheid van parasieten. Dit kan gebeuren door middel van de microscoop, maar ook door middel van bacteriekweek of schimmelkweek.

Tape strips

Een stukje plakband wordt op de huid van het dier gedrukt en daarna op een draagglaasje geplakt. Met behulp van een kleuring kan de tapestrip dan onderzocht worden onder de microscoop. Hiermee kunnen diverse parasieten zichtbaar gemaakt worden.

Swabs

Dit zijn een soort wattenstaafjes die steriel zijn. Hiermee wordt over het te testen oppervlak geveegd, waarna de swab over een petrischaal (een ronde schaal voor bacteriekweek, met daarin een medium waarop bacteriën kunnen groeien) gestreken wordt. Dit is het enten van de petrischaal. Deze petrischaal wordt vervolgens in de broedstoof geplaatst en na enkele dagen kunnen er diverse bacteriekolonies zichtbaar zijn. Deze worden dan verder onderzocht.

Bacteriekweek

Dit is ongeveer hetzelfde principe als met de swabs. Een petrischaal wordt geënt met bijvoorbeeld een huidafkrabsel en vervolgens in de broedstoof geplaatst.

Schimmelkweek

Een huidafkrabsel wordt in een speciaal schimmelkweek-buisje gebracht. Hierin bevindt zich, net zoals in de petrischalen voor bacteriekweek, een medium waarop schimmels kunnen groeien. Dit buisje wordt in de broedstoof geplaatst en na ongeveer 10 dagen afgelezen.

Biopten

Dit zijn kleine weefselstukjes, die genomen kunnen worden tijdens een operatie of tijdens endoscopie. Deze worden onder de microscoop verder onderzocht.

Microscopie

Wij beschikken vanzelfsprekend over diverse zeer moderne microscopen, die de verschillende technieken van microscopisch onderzoek mogelijk maken. Microscopie is immers een erg belangrijk diagnosemiddel. Eén van onze microscopen is voorzien van een digitale camera, waardoor foto’s maken van de beelden tot de mogelijkheden behoort. In onze praktijk wordt zeer veel wetenschappelijk onderzoek verricht, waarvoor de microscopen onmisbaar zijn. Ook onderhouden wij nauw contact met diverse externe wetenschappelijke laboratoria, waardoor nog in ontwikkeling zijnde testen in ons laboratorium reeds uitgevoerd worden.

Broedstoof

In de broedstoof worden de petrischalen en buisjes gebracht voor bacteriekweek of schimmelkweek. In de broedstoof is het zo’n 34 graden Celsius, een ideale kiemtemperatuur om bacteriën en schimmels te kweken. Na enkele dagen worden de petrischalen en de buisjes afgelezen en wordt eventueel een verder onderzoek ingesteld. Verder bacteriologisch onderzoek bestaat dan uit het typeren van de soort bacterie, de verwekker van de aandoening. Daarna kan er onderzocht worden voor welk type antibioticum deze bacteriesoort het meest gevoelig is, zodat het meest effectieve antibioticum toegediend kan worden.